Privacyverklaring Kind bij de Dokter

Bij het invullen van het contactformulier worden naam en e-mailadres opgegeven. Kind bij de Dokter verwerkt verstrekte persoonsgegevens om je vraag te kunnen beantwoorden. De gegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens, zoals IP-adres en de verstrekte gegevens via het contactformulier om te checken of het formulier geen spam bevat.

Kind bij de Dokter heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, om de systemen te beveiligen tegen ongewenste e-mails. Ten slotte kunnen de verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Kind bij de Dokter. De doorgegeven persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en niet langer dan noodzakelijk bewaard.