ANBI Kind bij de Dokter

“Stichting 3x7 Bij de dokter wil de patiënt informatie over gezondheidsklachten, aandoeningen, ziekte of behandeling in de kindergeneeskunde verder verbeteren. De Stichting doet dat door het ontwikkelen van een eigentijdse en toegankelijke vorm van patiëntinformatie, met deskundige, medisch betrouwbare uitleg door de dokter én ervaringen van kinderen en ouders. Als aanvulling op het gesprek met de dokter, of juist als voorbereiding daarop. Toegankelijkheid, betrouwbaarheid en informatief zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.”

Kind bij de Dokter gegevens

 • Statutaire naam van de instelling

  Stichting 3 x 7 bij de Dokter

 • RSIN nummer

  863248366

Kind bij de Dokter bestuurders

De bestuurders van Kind bij de Dokter ontvangen geen beloning of enige vergoeding. Vrijwilligers werken op basis van vrijwilligheid en ontvangen dienovereenkomstig geen vergoeding. De stichting heeft geen medewerkers in dienst. 

 • Gerdine Kamp

  Voorzitter

 • Lotte Heijerman

  Penningmeester

 • Sebastian Dingemans

  Secretaris

In het kort Beleidsplan

Kind bij de Dokter financiert haar activiteiten uit donaties, giften en schenkingen. Het bestuur werft actief fondsen door het benaderen van partijen met een gedeeld belang. De stichting heeft als speerpunt voor 2023 verdere fondsenwervende acties te ontplooien om de groei van de activiteiten van Kind bij de Dokter te financieren.

De door de stichting ontvangen fondsen, donaties en giften worden beheerd door de penningmeester op een zakelijke bankrekening bij de ABN AMRO Bank, de penningmeester is alleen gezamenlijk met een andere bestuurder het geld te besteden. 

De stichting besteedt de ontvangen fondsen, donaties en giften aan het verder uitbreiden van de activiteiten van Kind bij de Dokter, waaronder het vergroten van de aanwezigheid op meerdere sociale platforms, het opnemen, editen en uitbrengen van podcasts en folders. Recentelijk is geïnvesteerd in de website, welke in de toekomst verder zal worden ontwikkeld en up-to-date wordt gehouden. 

Financiële verantwoording

Het jaarverslag over het eerste verslagjaar 2021/2022 kan hier worden geraadpleegd zodra deze is vastgesteld door het bestuur.